4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Aytekin FIRAT Başkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Murat AKTAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi, Serkan DEĞİRMENCİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Hilmi ETCİ, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Yusuf TEPELİ, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Soner UYSAL, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Duygu DUMAN, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEK, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Murat SAKAL, WEB Sorumlusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi