III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Aytekin FIRAT, Başkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz DAŞKIRAN, Başkan Yardımcısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Okt. Özden IŞIKTAŞ, Grafik Tasarım Sorumlusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Okt. Murat SAKAL, WEB Sorumlusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Hüseyin ÇİÇEK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Ali Emre AYDIN, WEB Sorumlusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Hilmi ETCİ, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Soner UYSAL, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Yusuf TEPELİ, Kongre Sekreterya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Araş. Gör. Kutay GÖKDENİZ, Panel Sorumlusu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi