III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Konu Başlıkları

Konu Başlıkları

Girişimcilik

Tarihsel Süreçte Girişimcilik

Osmanlı Toplumunda Kariyer Olarak Girişimcilik

Osmanlı Toplumunda Girişimcilik Algısı

Tarım Toplumunda Girişimcilik

Sanayi Toplumunda Girişimcilik

Bilgi Toplumunda Girişimcilik

İnternet Girişimciliği

Kuşaklar Bağlamında Girişimcilik

Y Kuşağı ve Girişimcilik

Nitelikli Girişimcilik

Girişimcilik Nitelikleri

Sosyal Statü Olarak Girişimcilik

Girişimcilik ve Yenilikçilik

Girişimcilikte Yeni Eğilimler

Girişimcilikte Başarı ve Başarısızlık Faktörleri

Girişimcilik ve Eğitim

Girişimcilik ve Bölgesel Kalkınma

Girişimci Üniversite

Girişimcilik ve İstihdam

Girişimcilik ve Finansman Modelleri

Girişimcilik ve Yönetim

Girişimcilik ve Pazarlama

Girişimcilik ve Üretim

Girişimcilik ve Girişimcilik Ekosistemi

Girişimcilik ve Destekler

Startuplar ve Girişimcilik

Y Kuşağı Girişimciliği

Global Markalar Girişimciliği 

 

İstihdam

İstihdam Politikaları

İstihdamın Boyutları

Tarihsel süreçte (Selçuklu, Osmanlı) istihdam

Kamu İstihdam Hizmetleri

Göç ve İstihdam

Yeni İstihdam Fırsatları

Yoksulluk ve İstihdam

Eğitim ve İstihdam

Yüksek Eğitimden İstihdama Geçiş Sürecinde Sorunlar

Toplumsal Gruplar ve İşsizlik

İstihdamın Niteliksel Unsurları

Güvenceli Esneklik ve İstihdam

Toplumsal Cinsiyet ve İstihdam

Çocuk İşçiliği

Genç İşsizliği

Kayıt Dışı İstihdam

Ücret Farklılıkları ve İstihdam

Asgari Ücret ve İstihdam

İş Güvencesi ve Esneklik

Dış Ticaret ve İstihdam

Ekonomik Büyüme ve İstihdam

İşsizlik Sigortası ve İstihdam

Sosyal Yardımlar ve İstihdam

Engelli Bireylerin İstihdamı

İşgücü Piyasası Kurumları

Sektörel İstihdam

Bölgesel İstihdam

Turizm Sektöründe İstihdam

Kuşaklar Bağlamında İstihdam

Y Kuşağı ve İstihdam

İstihdam ve Destekler

 

 

Kariyer

Y kuşağı ve Ekonomi

Y kuşağı ve Finansal Okuryazarlık

Finansal Piyasalarda İstihdam

Finansal Piyasalarda Kariyer

Y Kuşağı ve Kariyer

Kuşaklararasında Kariyer

Kamuda Kariyer

Özel Sektörde Kariyer

Bir Kariyer Alternatifi Olarak Girişimcilik