4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkanları ve Akademik Teşvik Kriterleri

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkanları ve Akademik Teşvik Kriterleri

Kongremizin Sunduğu Yayın İmkânları ve Akademik Teşvik Kriterleri

Bütün tam metin ve poster bildiriler ISBN numarası alınmış bildiri kitabında yer alacaktır. Hakem raporları doğrultusunda seçilen bildiriler, yazarları ile iletişim kurularak, alan indekslerince taranan aşağıdaki iki dergide yayın sürecine alınacaktır ve gerekli süreçler tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

- Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 

Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

- İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Bildirilerin Akademik Teşvik Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmeleri 

27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Yönetmeliğinin Madde 9: “Tebliğlerin sunulduğu etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için en az beş farklı ülkeden konuşmacının katılım sağlaması esastır. Tebliğlerin değerlendirilmesinde tebliğin ilgili etkinlikte sunulmuş ve bunun belgelendirilmiş olması (etkinlik programı ve etkinliğe katılım sağlandığını gösterir belge) esastır. Ayrıca, değerlendirme için tebliğin elektronik veya basılı olarak etkinlik tebliğ kitapçığında yer alması ve yayınlanmış tam metninin sunulması gerekir” denmektedir. Bu maddeye göre Kongremiz gerekli kriterleri taşımaktadır.