III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ömer TORLAK, Rekabet Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Ali AKDEMİR, İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Sedat MURAT, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Mahir NAKİP, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Günal ÖNCE, Dokuz Eylül Üniversitesi