23.10.2019

Kongreye Davet

IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

 

Günümüzde gelişmiş toplumlarda girişimciliğin toplumsal bir yaşam tarzı olduğu ve çok geniş kitlelere yayıldığı ve geniş kitleler tarafından tartışıldığı görülmektedir. Girişimcilik her dönemde toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Fakat özellikle içinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında ise girişimci ve girişimciliğin önemi daha da artmaktadır. Çünkü girişimcilik ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma, sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Girişimcilik aynı zamanda bütün kesimler tarafından önemli bir kariyer alternatifi olarak da kabul edilmekte ve tartışılmaktadır. 

Temel faktörü insan olan işgücü piyasasının dinamik yapısı küreselleşme ve beraberinde getirdiği hızlı teknolojik gelişmeler ile birlikte daha da değişken hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada sınırlar ortadan kalkmış, bu da işgücünün hareketliliğini ve ülkelerarası etkileşimi arttırmıştır. Bu durum ulusal işgücü piyasasını etkileyen bağımsız değişkenlerin sayısını artırarak, uygulanacak politikalarda değişimi zorunlu hale getirmiştir. İşgücü piyasalarının önemli göstergelerinden olan ve işgücü faktörünün üretim sürecine dahil edilmesini anlamına gelen istihdamı artırmak üzerine de birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde Girişimcilik önemli bir yer tutmaktadır.

Bu bağlamda bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongre; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Girişimcilik Topluluğu işbirliği ile ve birçok kurum ve kuruluşun da desteği ve işbirliği ile 17-20 Ekim 2019 tarihlerinde Bodrum Vogue Hotel’de yapılacaktır. Kongre’nin ana teması “nitelikli girişimcilik, nitelikli istihdam ve nitelikli işsizlikle mücadele” olarak belirlenmiş ve akademik çevreler, iş dünyası ve kamu kurumları tarafından girişimcilik, istihdam ve kariyer konularının tartışılacağı kongreyi onurlandırmanızı dileriz.

 

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

 

Katkılarıyla

                          
     
        
     
  
     
     

 

Kongre Afişi

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :4 / Aylık :88 / Toplam :99380

DUYURU 1

4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi bildiriler kitabı (2 cilt) kongre web sayfamızda online olarak yayınlanmıştır. Daha önce de web sayfasında duyurulduğu üzere isteyen bildiri sahipleri aşağıda yer alan dergilerde bildirilerini makale olarak yayınlatabileceklerdir. İlgili derginin editörü ile iletişime geçmeniz ve süreci başlatmanız yeterli olacaktır. Çalışmalar, seçtiğiniz derginin hakem değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yayınlanacaktır.

- Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

- İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

- Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi

- İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

 

 

DUYURU 2

4. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi bildiriler kitabı yayınlanmıştır. Ulaşmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

CİLT 1

CİLT 2

 

DUYURU 3

Kongre’nin kapanış panelinde 5. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi’nin beşincisinin 2020 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi işbirliği ile Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Bakü’de yapılması kararı alınmıştı. Kongremizin ilk dördü ikişer yıllık periyotlarla yapılmış ve gerek akademik gerekse iş dünyası tarafında bu şekilde kabul edilmiştir. Kongre sonrasında gelen yoğun talepler de dikkate alınarak 5. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi yine iki yılda bir olacak şekilde 2021 yılının Ekim ayında Bakü’de yapılacaktır. Konu ile ilgili bilgiler zaman içerisinde sizlerle paylaşılacaktır.

2021 yılının Ekim ayında Bakü’de görüşmek üzere….