Gün
Saat
Dakika
Saniye

Kongreye Davet

III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ

 

Günümüzde gelişmiş toplumlarda girişimciliğin toplumsal bir yaşam tarzı olduğu ve çok geniş kitlelere yayıldığı ve geniş kitleler tarafından tartışıldığı görülmektedir. Girişimcilik her dönemde toplumların gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Fakat özellikle içinde yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında ise girişimci ve girişimciliğin önemi daha da artmaktadır. Çünkü girişimcilik ekonomik kalkınma, istihdam oluşturma, sosyal ve toplumsal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Temel faktörü insan olan işgücü piyasasının dinamik yapısı küreselleşme ve beraberinde getirdiği hızlı teknolojik gelişmeler ile birlikte daha da değişken hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada sınırlar ortadan kalkmış, bu da işgücünün hareketliliğini ve ülkelerarası etkileşimi arttırmıştır. Bu durum ulusal işgücü piyasasını etkileyen bağımsız değişkenlerin sayısını artırarak, uygulanacak politikalarda değişimi zorunlu hale getirmiştir. İşgücü piyasalarının önemli göstergelerinden olan ve işgücü faktörünün üretim sürecine dahil edilmesini anlamına gelen istihdamı artırmak üzerine birçok politika Ulusal İstihdam Stratejisi perspektifinde uygulanmaktadır. İşsizlik ve istihdam sorununun çözümüne yönelik politikalar, gelir desteği yapılarak işsizlik sonuçlarını onarmaya yönelik önlem ve uygulamaları kapsayan pasif politikalar yanında işsizlerin beceri ve yeteneklerini artırmaya yönelik eğitim programlarını kapsayan aktif politikalardan oluşmaktadır. Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında Türkiye’de de 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak istihdamın arttırılması ve işsizliğin azaltılmasına yönelik Türkiye tarihinde ilk olan kamusal destekler verilmeye başlanmıştır. Aynı zamanda mesleki eğitim ve istihdam teşviki olan İşbaşı Eğitim Programı uygulaması da devam etmektedir. Son yıllarda bütün dünyada olduğu ülkemizde de hem girişimciliği toplumun her kesimine yaymayı hem de istihdamı arttırmayı amaç edinen projeler ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Bu bağlamda, birincisi 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde Muğla’da “Öğrenciler Açısından Girişimcilik” ana temalı olarak gerçekleştirilen “Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu”nun ikincisi yine Muğla’da 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde “Sosyal Girişimcilik” ana temalı olarak ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU’nun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsünü 12-15 Ekim 2017 tarihlerinde Muğla/Fethiye’de yapmayı planladığımız etkinliğimiz “Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi” adı altında yapılacaktır. Böylece üçüncü kongremizden itibaren girişimcilik konusuna istihdam konusu da dahil edilmiş ve bundan sonra bu isim ve içerikle devam edecektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde ve Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün aktif desteğiyle “Y Kuşağı, Girişimcilik ve İstihdam” olarak belirlenen ana tema kapsamında akademik çevreler, iş dünyası ve kamu kurumları tarafından girişimcilik ve istihdam ile ilgili konuların tartışılacağı “III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi”ni onurlandırmanızı dileriz.

 

Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Düzenleyici Ortaklar

 

Katkılarıyla

 

Yayıncı Kuruluş

Kongre Afişi

Ziyaretçi İstatistikleri

Günlük :72 / Aylık :3883 / Toplam :17187

Değerli Katılımcılar

3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi programı web sayfasında ilan edilmiştir. Hala Kongremize  katılım ücretini yatırmayan katılımcılarımız vardır, kongre bildiriler kitabı kongreden sonra yayımlanacağı için, katılım ücretini yatırmayan ve bildirisini sunmayan katılımcının bildirisinin basılmayacağının bilinmesini istiyoruz. Kongremize gelecek katılımcılar konaklama için rezervasyonlarını herkes kendisi direkt otel ile yapmaktadır. Otele gerek kara yolu gerekse hava yolu ile gelecek misafirlerimizin otele ulaşımı ile ilgili ayrıca önümüzdeki günlerde web sayfasında duyuru yapılacaktır.  Kongrede görüşmek dileğiyle..

 

Kongre Yürütme Kurulu

 

"ÖNEMLİ DUYURU

Katılımcılarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Kongre Kayıt Formunu doldurarak filizcls@mu.edu.tr adresine mail yoluyla ulaştırmaları önemle rica olunur."